ITMIG


ITMIG_logopng              5047d410-ca99-4674-9957-fea9188a68f5png


International Thymic Malignancy Interest Group (ITMIG) jest młodą międzynarodową organizacją skupiającą specjalistów wiele dziedzin, zajmujących się guzami grasicy. Coroczne spotkanie ITMIG stanowi idealne forum do wymiany wiedzy na temat najnowszych osiągnięć naukowych, dzielenia się pomysłami w rozwoju badań klinicznych oraz zapewnienia unikalnych możliwości.
https://www.itmig.org 

Misją ITMIG jest promowanie postępu w badaniach klinicznych dotyczących guzów grasicy i innych nowotworów złośliwych śródpiersia oraz związanych z nimi schorzeniami.
10th International Thymic Malignancy Interest Group Annual Meeting(ITMIG 2019), odbywa się w dniach 10-12 października 2019 w Queen’s Landing - Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada. http://itmig2019.org

Wywiad z prof. Edith Marom – Prezesem ITMIG (2018–2020) w czasopiśmie ‘Mediastinum’ w grudniu 2018 roku: „ITMIG jest innowacyjnym, młodym stowarzyszeniem, które jest otwarte dla wszystkich ze wszystkich specjalności medycznych”.

http://med.amegroups.com/article/view/4637/html