WAŻNE DATY


ITMIG_logopng            5047d410-ca99-4674-9957-fea9188a68f5png


Ważne daty:

Otwarcie rejestracji uczestników i zgłaszania abstraktów: Wiosna 2021 r.


Zamknięcie rejestracji uczestników i zgłaszania abstraktów: Wiosna 2021 r.


Informacja o przyjęciu prac plakatowych: Czerwiec 2021 r.


Zamknięcie wczesnej rejestracji: Sierpień 2021 r.


Zamknięcie listy hotelowej: TBA


Rozpoczęcie konferencji: 14 października 2021 r.